ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Lover TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ คาวาโอเกะ 5วัน 3คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Lover TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ คาวาโอเกะ 5วัน 3คืน

ชมเทศกาลดอกซากุระ Fuji Kawaguchiko Sakura Festival ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ สวนโออิชิปาร์ค ขอพรวัดดัง วัดอาซากุสะ พระใหญ่คามาคุระ ศาลเจ้าฟูจิชัง ช้อปปิ้ง ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ย่านชินจูกุ


ทัวร์ญี่ปุ่น Sakura Lover TOKYO FUJI โตเกียว ฟูจิ คามาคุระ คาวาโอเกะ 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ITCJP_XJ00728
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ม.ค. 67 - 16 เม.ย. 67
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
32,888 /ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ – ย่านชินจูกุ
 • วันที่

  3

  พระใหญ่ไดบุตซึ - ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น
 • วันที่

  4

  สวนโออิชิปาร์ค - ชมดอกซากุระเทศกาล Fuji Kawaguchiko Sakura Festival - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ศาลเจ้าฟูจิซัง ฮอนกู เซนเง็น ไทฉะ - วัดอาซากุสะ
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
32,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
33,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
37,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,888
พักเดี่ยว
7,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 67 32,888 - - 7,500 6,000 - 34
29 มี.ค. 67 - 02 เม.ย. 67 34,888 - - 7,500 6,000 - 34
30 มี.ค. 67 - 03 เม.ย. 67 33,888 - - 7,500 6,000 - 34
31 มี.ค. 67 - 04 เม.ย. 67 33,888 - - 7,500 6,000 - 34
02 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
03 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 67 36,888 - - 7,500 6,000 - 34
06 เม.ย. 67 - 10 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
07 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
08 เม.ย. 67 - 12 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
09 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
10 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 36,888 - - 7,500 6,000 - 34
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 37,888 - - 7,500 6,000 - 34
13 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 37,888 - - 7,500 6,000 - 34
14 เม.ย. 67 - 18 เม.ย. 67 37,888 - - 7,500 6,000 - 34
15 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34
16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 67 35,888 - - 7,500 6,000 - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน