ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ รวมบัตรดิสนีย์ 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ รวมบัตรดิสนีย์ 3วัน 2คืน

เที่ยวฮ่องกง 3วัน 2คืน สนุกสนานไปกับ ดิสนีย์แลนด์ ดินแดนสุดหรรษาแบบเต็มวัน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิวเพื่อความเป็นสิริมงคล A Symphony of Lights ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ โรงงานจิวเวอร์รี่ ร้านหยก เจ้าแม่ทับทิมทินหัว ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย


ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ รวมบัตรดิสนีย์ 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
ZGHK_EK00079
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ธ.ค. 66 - 23 มี.ค. 67
เดินทางโดย
alemirates.jpg
ราคาเริ่มต้น
21,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights
 • วันที่

  2

  ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ
 • วันที่

  3

  วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
22,990 บาท
เด็กมีเตียง
22,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
18,990 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
เด็กมีเตียง
21,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
17,990 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
เด็กมีเตียง
21,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
17,990 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
21,990 บาท
เด็กมีเตียง
21,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
20,990 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
17,990 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
22,990 บาท
เด็กมีเตียง
22,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
21,990 บาท
พักเดี่ยว
6,900 บาท
เด็กทารก
6,000 บาท
จอยแลนด์
18,990 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 22,990 22,990 21,990 6,900 6,000 18,990 20
02 มี.ค. 67 - 04 มี.ค. 67 21,990 21,990 20,990 6,900 6,000 17,990 20
09 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 21,990 21,990 20,990 6,900 6,000 17,990 20
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 21,990 21,990 20,990 6,900 6,000 17,990 20
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 22,990 22,990 21,990 6,900 6,000 18,990 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน